• 09

  Ekim

  Kongre Başlangıç Tarihi
  13

  Eylül

  Bildiri Son Gönderim Tarihi
 • 09

  Ağustos

  Erken Kayıt & Konaklama Tarihi
  09

  Ağustos

  Geç Kayıt & Konaklama Tarihi

Bilimsel Program


 • 9 Ekim 2019, Çarşamba – KURSLAR Detaylar İçin Tıklayınız...

  SAAT SALON A SALON B

  KURS ADI

   

  09:00 - 10:30

  ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA
  TEMEL RADYOLOJİ KURSU
  Kurs Başkanları: Fazilet Karakoç, Seda Uyan

  Oturum Başkanları: Mehmet Sait Doğan, Mehmet Köse

  Radyasyondan korunma bilinirliliği ve temelleri
  Mehmet Sait Doğan
  Temel pediatrik akciğer grafisi
   Hüdaver Alper
  Solunum yolu enfeksiyonlarında görüntüleme
  Erkan Çakır

  KİSTİK FİBROZİS ÇALIŞTAYI
  Başkanlar: Yasemin Gökdemir, Ela Erdem

  Oturum Başkanları: Elif Dağlı, Ayşen Bingöl

  KF merkezi nasıl olmalıdır ve hastaların izlemindeki önemi
   Fazilet Karakoç
  MAMI projesi, Türkiye’de KF merkezlerinin standardizasyonu
  Bülent Karadağ
  Uluslararası merkez ziyaretinin kazandırdıkları
  Pınar Ergenekon
  Marmara Üniversitesi KF’de yaşam kalitesini arttırma projesi
  Yasemin Gökdemir

  10:30-11:00 KAHVE İKRAMI

   

   

  11:00 - 12:30

  Oturum Başkanları: Gülbin Bingöl, Hüdaver Alper

  Yenidoğan dönemi akciğer hastalıklarında görüntüleme
  Tuğba Erener Ercan
  Konjenital solunum yolu hastalıklarında görüntüleme
  Gürsu Kıyan
  Enfeksiyon dışı solunum yolu hastalıklarında görüntüleme
  Arif Kut

  Değerlendirme ve kapanış

  Oturum Başkanları: Esen Demir, Deniz Doğru

  KF hastalarında hastanede ve evde enfeksiyon kontrol tedbirleri
  Ebru Yalçın
  2015-2020 Türkiye de KF yenidoğan taraması son durum ve yapılması gerekenler
  Güzin Cinel
  Yeni tedavilerde  son durum – dünyada ve ülkemizde ulaşılabilirlik
  Yasemin Gökdemir

  Tartışma

  12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  SAAT SALON A SALON B

  KURS ADI

   

  13:30 – 15:00

  ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ASTIM KURSU
  Kurs Başkanları: Elif Dağlı, Arif Kut

  Oturum Başkanları: Elif Dağlı, Ayten Pamukçu

  Çocukluk çağında astımın önemi, sıklığı
  Elif Dağlı
  Tanıda klinik ve laboratuvar
  Arif Kut
  Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar
  Tekin Nacaroğlu

  İlaçların uygulama teknikleri
  Saniye Girit

  ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA
  KLİNİK RADYOLOJİ KURSU
  Kurs Başkanları: Fazilet Karakoç, Yasemin Gökdemir

  Oturum Başkanları: Nural Kiper, Mehmet Sait Doğan

  OLGU 1
  Romatoid artrit tanısı olan ve dispne ile başvuran 9 yaşında hasta
  Mina Gharibzadeh Hızal, Nural Kiper
  OLGU 2
  9 Yaşında öksürük ateş ile başvuran olgu
  Pınar Ergenekon, Ela Erdem

  OLGU 3
  Onbeş aylık nefes darlığı ve siyanoz ile gelen hasta
  Ayşen Başaran, Erdem Başaran

  OLGU 4
  Solunum sıkıntısıyla başvuran iki aylık süt çocuğu
  Cansu Yılmaz, Şebnem Özdoğan
  15:00 - 15:30 KAHVE İKRAMI

  15:30 – 17:00

  Oturum Başkanları: Derya Altıntaş, Ali Baki

  Rehberler eşliğinde koruyucu tedavi
  Zeynep Seda Uyan
  Alevlenme tedavisi
  Gülbin Bingöl

  İlaç dışı tedavi yaklaşımları
  Ali Özdemir

  Uzun dönem izlem, aile ile işbirliği ve prognoz (Tedavi uyumunu nasıl arttırabiliriz?)
  Ayten Pamukçu

  Oturum Başkanları: Figen Gülen, Sebuh Kuruğoğlu

  OLGU 5
  ALL nedeniyle KİT sonrası relaps döneminde öksürük ile başvuran 11 yaşında hasta
  Tuğba Ramaslı Gürsoy, Tuğba Şişmanlar
  OLGU 6
  Yakınması olamayan, akciğer grafisinde kitle saptanan 9 yaşında hasta
  Beste Özsezen, Gökçen Dilşa Tuğcu

  OLGU 7
  On iki yaşında kronik öksürük ve büyüme geriliği ile başvuran hasta
  Aykut Eşki, Esen Demir

  17:30 – 18.30

  AÇILIŞ TÖRENİ

   

 • 10 Ekim 2019 , Perşembe Detaylar İçin Tıklayınız...
  SAAT SALON A SALON B

  08:30 - 10:00

  ANA OTURUM: SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
  Oturum Başkanları: Ayten Pamukçu, Arif Kut

  Pnömoni tedavisi ve akut dönemde yaşanan  sorunlar
  Zeynep Seda Uyan
  Pnömonide kronik komplikasyonlar
  Fazilet Karakoç
  Yeni rehberde çocuk tüberkülozunda değişenler
  Erkan Çakır

   

  10:00 - 10:30 KAHVE İKRAMI

  10:30 - 11:30

  SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI ve GASTROÖZOFAJEAL REFLÜ İLİŞKİSİ
  Oturum Başkanları: Hasan Yüksel, Güzin Cinel

  Solunum problemleri olan bir çocukta ne zaman GÖR düşünelim?
  Sedat Öktem
  GÖR şüphesi ile gelen hastanın değerlendirilmesi ve izlemi nasıl olmalıdır?
  Gökhan Baysoy  Oturum Başkanları:
  Remziye Tanaç, Nagehan Emiralioğlu

  Nöromüsküler Hastalıklar ve Akciğer
  Yasemin Gökdemir
  SMA tedavisi
  Andreas van Egmond-Fröhlich

   

  11:30 - 12:30

  logoneutec

  Uydu Sempozyum
  Oturum Başkanı: Demet Can
  Çocukluk Çağı Astımında 5N 1K
  Bülent Karadağ
   
  12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

  13:30 – 14:30

  logoneutec

  Uydu Sempozyum

  Oturum Başkanı: Bülent Karadağ
  Nebülize İlaçların Akciğer Hastalıklarında Kullanım Spektrumu
  Sedat Öktem

   

  14:30 - 16:00

  İNTERAKTİF OLGU TARTIŞMALARI
  Oturum Başkanları: Saniye Girit, Arif Kut

  OLGU 1
  Siyanozu olan 9 aylık kız çocuk
  Melih Hangül
  OLGU 2
  Persistan vizing ve solunum sıkıntısı olan 32 aylık erkek hasta
  Velat Şen
  OLGU 3
  Kronik öksürüğü olan 23 aylık erkek çocuk
  Murat Cem Bal
  OLGU 4
  Tedaviye dirençli yüksek ateşi olan 8 yaşında kız hasta
  Hakan Yazan

  14.30 - 15.15 HİDATİK KİST TEDAVİSİ
  Oturum Başkanları: Gürsu Kıyan, Mehmet Köse

  Medikal Yaklaşım
  Deniz Doğru
  Cerrahi Yaklaşım
  Gürsu Kıyan

  15:15 – 16:00 COUGH ASSIST WORKSHOP
  Andreas van Egmond-Fröhlich , Sedat Öktem, Yasemin Gökdemir,Erkan Çakır

  16:00 - 16:30 KAHVE İKRAMI

  16:30 - 18:00

  OKUL VE AKCİĞER SAĞLIĞI
  Oturum Başkanları: Nevin Uzuner, Nihat Sapan

  Okulda iç ve dış hava kalitesinin etkileri
  Ela Erdem
  Astımlı çocuklar ve okul
  Ayşen Bingöl
  Okul ve enfeksiyonlar
  Nilay Baş İkizoğlu
  Okulda spor
  Ayşe Ayzıt Kılınç

  SON BİR YILDA NELER DEĞİŞTİ?
  Oturum Başkanları: Zeynep Seda Uyan, Nural Kiper

  Kistik Fibrozis Dışı Bronşiektazi
  Nagehan Emiralioğlu
  Solunum Yetmezliği
  Nazan Çobanoğlu
  Bronşiolitis Obliterans
  Sevgi Pekcan
  Akciğer Transplantasyonu
  Figen Gülen

   

   

   

 • 11 Ekim 2019 , Cuma Detaylar İçin Tıklayınız...
  SAAT SALON A SALON B

  08:30 - 10:00

  ANA OTURUM: ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA YENİLİKLER
  Oturum Başkanları: Bülent Karadağ, Fazilet Karakoç

  Astım
  Elif Dağlı
  Kistik fibrozis
  Thomas Ferkol
  Uyku
  Ela Erdem

   

  10:00 - 10:30 KAHVE İKRAMI

  10:30 - 11:30

  Adeno-Tonsilektomi
  (Kime? Ne zaman? Fayda ve zararları)  
  Oturum Başkanları: Perran Boran, Derya Altıntaş

  KBB Uzmanı bakış açısıyla
  Ömer Faruk Ünal
  Çocuk Göğüs Uzmanı bakış açısıyla
  Demet Can

  ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI EĞİTİMİ
  Oturum Başkanları: Elif Dağlı, Uğur Özçelik

  Pediatric Pulmonology Training and Certification
  Thomas Ferkol
  Türkiye’de Çocuk Göğüs Hastalıkları Eğitimi
  Bülent Karadağ

  11:30-12:30

  logoneutec

  Uydu Sempozyum
  Oturum Başkanları: Bülent Karadağ, Uğur Özçelik
  Kistik Fibrozis Tedavisinde Hipertonik Salin’in Yeri ve Önemi
  Fazilet Karakoç
   
  12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

  13:30 - 14:30

  logoneutec

  Uydu Sempozyum
  Oturum Başkanı: Arif Kut
  Aerosol Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
  Bülent Karadağ
   

  14:30 - 16:00

  GÜNCEL KONULAR
  Oturum Başkanları: Haluk Çokuğraş, Zeynep Seda Uyan

  Solunum yolu hastalıklarında mukolitik ve hipertonik kullanımı
  Nevin Uzuner
  Solunum yolu hastalıklarında makrolidler
  Ayşe Tana Aslan
  Tütün, nikotin ve çocuk
  Elif Dağlı   

  PRİMER SİLYER DİSKİNEZİ
  Oturum Başkanları: Bülent Karadağ, Ebru Yalçın

  Klinik
  Uğur Özçelik
  Diagnosis and treatment
  Thomas Ferkol
  Uzun dönem izlem
  Emine Atağ

  16:00 - 16:30 KAHVE İKRAMI

  16:30 - 18:00

  SÖZEL SUNUMLAR (SS - 01 / SS – 10)
  Oturum Başkanları: Dost Zeyrek, Erkan Çakır

  SÖZEL SUNUMLAR (SS - 11 / SS – 20)
  Oturum Başkanları: Yasemin Gökdemir, Sevgi Pekcan

  18:00 - 18:30

  AKILCI İLAÇ KULLANIMI
  Cansu Yılmaz

   

  18:30 - 19:00

  KAPANIŞ TÖRENİ